ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസം കേരള മോഡല്‍

കേരളത്തിലിപ്പോള്‍ മൂന്നാം വേവ് ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കച്ചവട അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഇമ്മാനുവല്‍ സില്‍ക്കിന്റെ പരസ്യത്തില്‍ പങ്ക് സ്റ്റൈലില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഷാരുക് ഖാനെ നോക്കൂ. വനിതകളുടെ ‘പങ്ക്’ സ്റ്റൈല്‍ കേരളമോഡലില്‍ തന്നെ ആണ് ചമച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇമ്മാനുവേലുകളും, ആലൂക്കാസുകളും, മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡുകളും പിന്നെ ഞാന്‍ പേരു മറന്നു പോയ അനേകം ഗോള്‍ഡുകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വനിതാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ നോക്കൂ. ഇതെല്ലാം ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങളും തെളിവുകളുമല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു വ്യത്യാസം, ഈ പങ്ക് സ്റ്റൈല്‍ കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാസ്റൂട്ട് വളര്‍ച്ചയല്ല. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുകളില്‍ നിന്നടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പ്ഡൌണ്‍ ട്രെന്‍ഡാണ്-സ്ത്രീവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദം തുടരുന്നു. നാലാമിടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പുകള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രസന്ന രാഘവന്‍ എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം.

ആദ്യഭാഗം
ഫെമിനിസം ‘തെറി വാക്കാ’യതെങ്ങനെ?

 

 

പാശ്ചാത്യഫെമിനിസം യാത്രചെയ്ത വഴികള്‍ വ്യത്യസ്ഥമായിരുന്നു. ഇതിനര്‍ത്ഥം പാശ്ചാത്യ ഫെമിനിസം വിജയിച്ചു വെന്നിക്കൊടി പാറി എന്നല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, അതു ചിലതൊക്കെ നേടിയപ്പോള്‍ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടമായി. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ ഫെമിനിസ്റുകള്‍ സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങളോട് ആത്മാര്‍ത്ഥത കാണിച്ചിരുന്നു; വര്‍ഗ-വര്‍ണ-ലിംഗ അതിരുകള്‍ പൊളിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റേയും മാനവികതയുടേയും മൂല്യങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് അവര്‍ ശ്രമിച്ചു.

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തില്‍ ഫെമിനിസം മൂന്നു കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അവസ്ഥകളായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം വേവ് ഫെമിനിസം എന്‍ലൈറ്റെന്‍മെന്റ് ലിബറല്‍ ആശയങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പര പൂരക ശക്തികളാണ് എന്നു വാദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ലോകയുദ്ധ ശേഷ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ അവകാശാധിഷ്ഠിതമായ നീക്കങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായാണ് രണ്ടാം തരംഗം അടയാളപ്പെടുന്നത്. ലിബറല്‍, സോഷ്യലിസ്റ്/ കമ്യൂണിസ്റ് ആശയങ്ങളെ മുന്‍ നിര്‍ത്തി വര്‍ണ-വര്‍ഗ്ഗ-ലിംഗ രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നേരിട്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നിയമനിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി അവര്‍ ശ്രമിച്ചു. സാധിച്ചു. സ്ത്രീക്കു അധികാരം രാഷ്ട്രീയമായി സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ഈ ഫെമിനിസത്തെ റാഡിക്കല്‍ ഫെമിനിസം എന്നും പറയുന്നു.
1990ന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തുടങ്ങിയ മൂന്നാം വേവിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിയോലിബറല്‍ മര്‍ക്കറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ ചൂഷണ ചട്ടങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും വിധേയമായ ഒരു പാശ്ചാത്യ, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കന്‍ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, ടെക്നോക്രാറ്റ്, പരിതസ്ഥിതി ആണ്.

പ്രസന്ന രാഘവന്‍

വ്യക്തിപരമായതു തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്ന (The Personal Is Political) പ്രമാണത്തില്‍ അടിയുറച്ചു നിന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ച തങ്ങളുടെ അമ്മമാര്‍, നേടിക്കൊടുത്ത അവകാശങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച, മൂന്നാം തലമുറ ഫെമിനിസ്റുകള്‍, പക്ഷെ കൂട്ടായ രാഷ്ടീയ ശാക്തീകരണത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, പകരം വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ആശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും ലൈംഗികതയും ഒളിപ്പിച്ചു വക്കാതെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിസ്വത്വവും അധികാരവും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ മാര്‍ഗവും ലക്ഷ്യവും. അതായിരുന്നു പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിലക്കുകളില്‍ നിന്നും അനീതികളില്‍ നിന്നും മോചനം നേടാന്‍ അവര്‍ ഉപയോഗിച്ച മെത്തഡോളജികള്‍. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാരവും അതിരും വിട്ട് സാമൂഹ്യ പരിതസ്ഥിതികളില്‍ ((social situatedness)) രൂപം കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥകളായാണ് അവരുടെ വ്യക്തി സ്വത്വങ്ങളെ , പ്രത്യേകിച്ചു ലൈംഗിക സ്വത്വങ്ങളെ (identity) അവര്‍ കണ്ടത്.

അമ്മമാര്‍ മിസ് വേള്‍ഡ് പെയ്ജന്റുകളെ മര്‍ദ്ദകമായ (oppressive) മാര്‍ക്കറ്റ് ചൂഷണമെന്നു പറഞ്ഞ് ബഹിഷക്കരിച്ചുവെങ്കില്‍ മക്കള്‍ വ്യക്തിത്വ പ്രകടനത്തിലൂടെ, ഫെമിനിസ്റ് അധികാരങ്ങള്‍ കൈയ്യാളുന്നതിനു വേണ്ടി മാര്‍ക്കറ്റ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ വാരിയണിഞ്ഞു. ലിപ്സ്റിക്കും പ്ലക്കിംഗും വാക്സിംഗും ബോട്ടോക്സും റിവീലിംഗും ലോവേയ്സ്റും പങ്ക് സ്റ്റൈലും (PUNK) ശരീരം തുളക്കല്‍, അസാധാരണ ഹെയര്‍ സ്റ്റൈലുകള്‍, അക്രമാസക്ത റോക്ക് സംഗീതം, ശരീര വസ്ത്ര മേക്കപ്പുകള്‍ അവരുടെ വ്യക്തിഗത അധികാരത്തിന്റെ (individualistic empowerment) ഭാഗങ്ങളായി. കന്യകയും വേശ്യയും കേവലം രൂപപ്പെടലുകള്‍ മാത്രമായതിനാല്‍ ‘I am a slut’ എന്നു പറയുന്നതും അധികാരം കൈയ്യാളലായി. തങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ലൈംഗികത കൊണ്ടും തങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതെന്തും അധികാരസ്ഥാപനത്തിനായതിനാല്‍ അതില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ഇടപെടരുത് എന്നായി അവരുടെ യുക്തി. അതിനാല്‍ തങ്ങളുടെ അപ്പിയറന്‍സ് (വേഷധാരണം, മേക്കപ്പ്) ബലാല്‍സംഗ സംസ്കാരത്തിനു കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് യുക്തിക്കു നിരക്കാത്ത ഒരാരോപണമായി അവര്‍ പുച്ഛിച്ചു, എതിര്‍ത്തു. അത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഫെമിനിസ്റ് ആക്റ്റിവിസം പ്രയോഗിച്ചു. (slut walk)

They flaunt their femininity and seek to reclaim formerly derogatory labels such as “slut” and “bitch,” while stubbornly venturing into male-dominated spaces with third-wave confidence to claim positions of power…Third-wave feminists want to avoid stepping into mutually oppressive static categories, and they call for acceptance of a chaotic world, while simultaneously embracing ambiguity and forming new alliances. Thus, third-wave feminisms are defined not by common theoretical and political standpoint(s), but rather by the use of performance, mimicry, and subversion as rhetorical strategies.

 

 

രണ്ടാം വേവില്‍ നിന്ന് മൂന്നാം വേവിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു?

പാശ്ചാത്യ ഫെമിനിസ്റ് അക്കാദമീഷ്യന്‍സിന്റെ പഠനവിഷയമാണിത്. അത്തരം ചില പഠനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന നിഗമനങ്ങള്‍ ഇവയാണ്-“സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളില്‍ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം കൂടിയപ്പോള്‍ പാരമ്പര്യ സ്ഥാപനങ്ങളായ കുടുംബത്തിന്റേയും ഗവണ്‍മെന്റിന്റേയും ശക്തിയും സ്വാധീനവും കുറഞ്ഞു. ഉയര്‍ന്ന വരുമാനക്കാരനും താണ വരുമാനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂടി. ഉയര്‍ന്ന വരുമാനക്കാരില്‍ ആണ്‍-പെണ്‍തുല്യത ഇല്ലാതായി. സ്വത്ത് എതാനും പേരുടെ കൈയില്‍ ഒതുങ്ങി. പുരുഷാധിപത്യം മുതലാളിത്ത പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ പേരില്‍ ശക്തമായി”.

പാരമ്പര്യ വ്യവസ്ഥകളിലെ അനീതികളോടുള്ള കീഴ് വഴക്കങ്ങളില്ലാത്ത (unconventional) പ്രതിഷേധവും അവക്കു പകരം വന്ന പുരുഷാധിപത്യനിയോലിബറല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് വ്യവസ്ഥയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും അതിനോടു ചേര്‍ന്നു വന്ന ടെക്നോക്രാറ്റിക് സംസ്കാരവും പശ്ചാത്തലമായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു കേവല ഭൌതിക (material), യാന്ത്രിക ( mechanical) വ്യക്തിസ്വത്വമായിരിക്കാം മൂന്നാംവേവിന്റെ പ്രേരക ശക്തി.

 

തെരേസയുടെ കുറിപ്പ്: ഫെമിനിസം എന്ന ബ്രാന്റും കേരളത്തിന്റെ ഫാവിയും

 

ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസം.

മൂന്നാം വേവ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഒരു വാണിജ്യ ചൂഷണ ആവിഷ്ക്കാരമാണ്, ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസം.

ബ്രാന്‍ഡിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്, ഒരു നിയോലിബറല്‍ കച്ചവടതന്ത്രമാണ്. അതായത് ഉല്‍പ്പന്ന വില്‍പ്പനയേക്കാള്‍ കൂടുതലായി അതിന്റെ ലോഗോ വില്‍പ്പന (ബ്രാന്റിങ്). ഈ ലോഗോയുടെ വിവിധതരം പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ മനുഷ്യാധിപത്യം നടപ്പാക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തികളും എങ്ങനെ തങ്ങള്‍ക്കു നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ തന്ത്രവും മാര്‍ഗ്ഗവും. ഇതിനു വേണ്ടി ഓര്‍വീലിയന്‍ ഡബിള്‍ തിങ്കിങ്ങിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ‘‘Doublethinking is rife in a branded world—testament to the hollowing out of thought itself that is one of its effects: colonization is worldunity; war is peace. Botox (paralysis of facial muscle) is selfexpression. Obama is the peace candidate’.

ഈ ലോഗോ സര്‍ക്കുലേഷനുവേണ്ടി ”product space'(മാര്‍ക്കറ്റ് ഇടങ്ങള്‍) ആവശ്യമാണ്. ചന്ദ്രനില്‍ വരെ തങ്ങളുടെ ലോഗോകള്‍ എത്തിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാര്‍, സ്ത്രീയെ ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് ഇടമായി (കോളണി) ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസം. കച്ചവടക്കാര്‍ ഈ രംഗത്തു ബില്ല്യന്‍ കണക്കിന് മുതല്‍ മുടക്കിനു തയ്യാറാകുന്നത് ഇതിന്റെ വന്‍ കച്ചവട സാദ്ധ്യതകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

 

സി.ജി സുരേന്ദ്രന്റെ കുറിപ്പ്: ഫെമിനിസത്തെ ഭയക്കുന്നതെന്തിന്?

 

കേരളവും ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസവും

അഖില ഹെന്റി ചോദിച്ചിരുന്നു, കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫെമിനിസത്തെ ഏതു വേവില്‍ പെടുത്താം എന്ന്. അതിനൊരുത്തരം നല്‍കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഉത്തരവും കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ മൂന്നാം വേവ് ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കച്ചവട അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഇമ്മാനുവല്‍ സില്‍ക്കിന്റെ പരസ്യത്തില്‍ പങ്ക് സ്റ്റൈലില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഷാരുക് ഖാനെ നോക്കൂ. വനിതകളുടെ ‘പങ്ക്’ സ്റ്റൈല്‍ കേരളമോഡലില്‍ തന്നെ ആണ് ചമച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇമ്മാനുവേലുകളും, ആലൂക്കാസുകളും, മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡുകളും പിന്നെ ഞാന്‍ പേരു മറന്നു പോയ അനേകം ഗോള്‍ഡുകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വനിതാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ നോക്കൂ. ഇതെല്ലാം ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങളും തെളിവുകളുമല്ലെങ്കല്‍ പിന്നെ എന്താണ്?

പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം, ഈ പങ്ക് സ്റ്റൈല്‍ കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാസ്റൂട്ട് വളര്‍ച്ചയല്ല. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുകളില്‍ നിന്നടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പ്ഡൌണ്‍ ട്രെന്‍ഡാണ്.

 

അഖില ഹെന്‍ട്രിയുടെ കുറിപ്പ്: ഞാന്‍ ആരുടെയും പെങ്ങളല്ല

 

ഇന്ദുലേഖയും ടെസ്സയും
നാലാമിടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഫെമിനിസം എന്ന ബ്രാന്റും കേരള സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ഫാവിയും’ എന്ന കുറിപ്പിന് പ്രേരണയായി എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്ന രണ്ടു മാദ്ധ്യമ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെ കൂടി ഈ വിശകലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒന്ന്, സജിതാ മഠത്തിലിന്റെ ഇന്ദുലേഖാ പരസ്യം, രണ്ട്, ആഷിക് അബുവിന്റെ 22FK എന്ന സിനിമ. ഈ രണ്ടുല്‍പ്പന്നങ്ങളും ഇന്നു വളരെയധികം നവ മാദ്ധ്യമ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു വിഷയമായിരിക്കുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും ആകേണ്ടതുമാണ്.

ഇവ രണ്ടും കേരളത്തില്‍ കച്ചവടക്കാര്‍ എങ്ങനെ ബ്രാന്‍ഡു ഫെമിനിസത്തില്‍ കൈവക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. ഓര്‍വീലിയന്‍ ഡബിള്‍ തിങ്കിങ് (“doublethink is the method of directly controlling thought “) എങ്ങനെ ഇതില്‍ രണ്ടിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം.

മുടിയാണ് ആണ്‍ശല്യത്തിനു കാരണമെന്ന് ഇന്ദുലേഖയിലെ ഫെമിനിസ്റു പരസ്യക്കാരി പറയുന്നു. അതിനൊരു പരിഹാരമായി മുടി നീട്ടിവളര്‍ത്തി മനക്കരുത്തും ഉള്ളുറപ്പും നേടി ‘ഇവന്മാരെ’ നേരിടണമെന്നും. ഇതൊക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളാണ്. തന്നെയുമല്ല ഒന്നു നേരും മറ്റതു നുണയുമാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യ മനസുകള്‍ക്കു പൊതുവെ ഇതു രണ്ടിനെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്നു; അതു പോലെ ഒന്നിനെ മറക്കാനും, അങ്ങനെ മറന്നു എന്നുള്ളതു മറക്കാനും. (ഇതാണ് ഓര്‍വീലിയന്‍ ഡബിള്‍ തിങ്കിംഗിന്റെ ചുരുക്കം).

അപ്പോള്‍ , ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ അച്ചടക്കമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നെറ്റിക്കൊരു വലിയ പൊട്ടും തൊട്ട് ഒരു ‘പെണ്‍പക്ഷക്കാരി’ പറയുന്നു : ആണ്‍പീഡനത്തില്‍നിന്നു രക്ഷനേടുന്നതിനു തലമുടി നീട്ടി വളര്‍ത്തു. അതാരും മറക്കില്ല. അപ്പോള്‍ അതാ വരുന്നു, ചിരപരിചിതമായ ഒരു ലോഗോ-ഇന്ദുലേഖാ ഹെയര്‍ഓയില്‍. തിയറി മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രായോഗിക രംഗവും, ഇതില്‍ കൂടുതലെന്തുവേണം. പെണ്‍പീഡനം, പെണ്‍തലമുടി എന്നു പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇനി ഇന്ദു ലേഖ ഹെയര്‍ ഓയില്‍ താനേ മനസില്‍ വന്നു കൊള്ളും.

ഫെമിനിസത്തെ പരസ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ തിയറ്ററിലേക്കാകര്‍ഷിച്ച് വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ സിനിമയാണ് 22FK. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വിലയിരുത്തലുകള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്.

വി.എം ദേവദാസിന്റെ റിവ്യൂവില്‍ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: ‘എന്നാല്‍ ആ പരസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വിരുദ്ധമായി ഫെമിനിസം എന്ന പുരോഗമനാശയത്തെയും കമ്പോളവ്യവഹാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധം ‘ചരക്കാ’ക്കിക്കൊടുത്തു എന്നിടത്താണ് കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട് എത്തിയെങ്കിലും ആശയപരമായി ഈ സിനിമ പരാജയപ്പെടുന്നത്’.

അഖില ഹെന്റി എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്:’ആഷിക് അബുവുമായി എനിക്കുള്ള വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുപോക്കുകളോടാണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അടുത്ത ഷോട്ടില്‍ അതിനെ എതിര്‍ത്തു പറയുന്ന ആ സ്വഭാവം. അത് ഭീരുത്വമാണ്. ഒന്നുകില്‍ ഒരു കാര്യം പറയുക. അല്ലെങ്കില്‍ പറയാതിരിക്കുക’.

ഇതൊരു ഭീരുത്വമാണോ? ഡബിള്‍ തിങ്കിങ്ങിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ തുറക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണോ? ഡബിള്‍ തിങ്കിംഗില്‍ കാണികള്‍ക്ക് മറക്കണമെന്നുള്ളത് മറക്കാം. അപ്പോള്‍ ഫെമിനിസ്റുകള്‍ അവര്‍ക്കു വേണ്ടാത്തതും അല്ലാത്തവര്‍ അവര്‍ക്കു വേണ്ടാത്തതും മറക്കും. ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സംതൃപ്തി.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ആഷിക് അബു ടെസ്സയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നാം വേവ് ഫെമിനിസ്റിന്റെ ഫ്രെയിമിലാണ് . അവളുടെ പരമ്പരാഗത/ സാമൂഹ്യ ‘സ്വത്വ ഘടകങ്ങളില്‍-വീട്ടുപേര്, പിതാവിന്റെ പേര്- ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍, വ്യസ്ഥാപിത സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള -നിയമവ്യവസ്ഥ-പരിഹാസം, ഞാനൊരു കന്യകയല്ല എന്നു തുറന്നു പറയുന്നത്-ലിംഗ രീതികളോടുള്ള നിസ്സാരത്വം-ലിഗം മുറിച്ചുകളയല്‍, വീണ്ടും അയാളോടു സ്നേഹമാണെന്നു പറയുക (ഇതു പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, തന്റ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്നു തോന്നിക്കുന്നു) ഇവയൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു.

നേരത്തെ ഞാന്‍ എഴുതിയിരുന്നു, കേരളത്തില്‍ ഒരു മൂന്നാം വേവ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ ടോപ് ഡൌണ്‍ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന്. ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. (വായനക്കാര്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ചു പറയുക) എന്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കില്‍ ടെസ്സ എന്ന മൂന്നാം വേവ് ഫെമിനിസ്റിനെ ഈ സിനിമ സൃഷ്ടിച്ച് കാണികളുടെ നടുവിലേക്കെറിഞ്ഞുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു പരസ്യത്തില്‍ ഇതൊരു ഫെമിനിസ്റ് പടമാണെന്നു പറയുന്നു. അപ്പോള്‍ പടം കാണുന്നവരുടെ മനസ്സുകളില്‍ ഫെമിനിസ്റ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതു ടെസ്സയെ പോലെയിരിക്കും എന്ന ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ടെസ്സയെ പോലെയാണോ കേരളത്തിലെ ഫെമിനിസ്റുകള്‍? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കില്‍, ടെസ്സ എന്ന ഫെമിനിസ്റ് കേരള ഫെമിനിസത്തിന്റെ നേര്‍ക്കുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പൊതുധാരണയില്‍ ഫെമിനിസ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകള്‍ വളരാന്‍ ഇതു കാരണമാകും. സുകുമാരിയുടെ ഫെമിനിസ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളേക്കാള്‍ വളരെയധികം സമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ, ലൈംഗിക സ്വാധീനമുള്ളവളാണ് റീമ കല്ലുങ്കലിന്റെ ടെസ്സ.

ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ച്, ഇഷ്ടമുള്ള ഭര്‍ത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ജീവിതം പ്ലാന്‍ ചെയ്തു ജീവിക്കാന്‍ ചിലര്‍ക്കു കഴിയുന്നു. അതിലൂടെ അവര്‍ക്കു മനക്കരുത്ത് കിട്ടുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ ആ മനക്കരുത്തിന്റെ യുക്തിയില്‍ സ്വയം വേലികെട്ടി പുറത്തേക്കു നോക്കാതെയിരുന്നാല്‍ പുറത്തുള്ള പ്രളയവും കൊടുങ്കാറ്റും കാണാന്‍ കഴിയില്ല.

 

കെ.എസ് സുദീപിന്റെ കുറിപ്പ്:ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില്‍ എന്റെ ജീവിതം

 

വേണ്ടത് കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങള്‍
നാലാമിടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഫെമിനിസം എന്ന ബ്രാന്റും കേരള സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ഫാവിയും’ എന്ന കുറിപ്പ് ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസത്തില്‍ അസ്വസ്ഥയാണെന്നു പറയുമ്പോഴും, അതു പ്രൊമോട്ടു ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗത അധികാരരൂപീകരണമാണ് (individualistic empowerment) ഉദാഹരണ സഹിതം അഭികാമ്യം എന്നു പറയുന്നത്. അവകാശ സ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളെ അത് തള്ളിപ്പറയുന്നുമുണ്ട്.

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്യ്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിലനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും ആ കുറിപ്പ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, നോക്കൂ, അതവിടെ തനിയെ ഉണ്ടായതല്ല. തങ്ങളുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്യ്രവും സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനും അനീതിയോട് എതിര്‍ക്കുന്നതിനും ആത്മസമര്‍പ്പണം ചെയ്ത അനേകം സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അത്.

സ്ത്രീയുടെ /പെണ്ണിന്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ് അവളുടെ നേര്‍ക്കുള്ള അനീതികള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ അവകാശം പക്ഷെ ഒറ്റക്കു സാധിച്ചെടുക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കഴിയില്ല. കഴിയാത്തവര്‍ക്കു വേണ്ടി കൂട്ടായ സഹായ ശ്രമങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്.

പാശ്ചാത്യ മൂന്നാം വേവിന്റെ കാരണം, അവിടുത്തെ നിയോലിബറല്‍ കച്ചവടവ്യവസ്ഥിതി വരുത്തിവച്ച സാമ്പത്തികച്യുതിയും, അതോടൊപ്പം വന്ന റ്റെക്നോക്രസിയും ചേര്‍ന്നതാണെന്ന് നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. ഗവണ്‍മെന്റ്, കുടുംബം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്‍വാങ്ങല്‍ കൂടിയാണ് ഈ അവസ്ഥക്കു കാരണമായത്. ശക്തവും നീതിപൂര്‍വകവുമായ വ്യവസ്ഥാപിത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ-ഗവണ്‍മന്റ്, രാഷ്ട്രീയം, കോടതി, കുടുംബം, കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനം -ആവശ്യകതകളിലേക്കും അവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ നടത്തിപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കുമാണ് ഈ അവസ്ഥ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

അവകാശങ്ങള്‍ കൂട്ടായി നേടിയെടുക്കുന്നതിനു കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ശക്തമായ ഫെമിനിസ്റു മൂവുകള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട നേരം തന്നെയാണിത്. ഇതോടൊപ്പം , സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മൂര്‍ത്തികളാണ് തങ്ങള്‍ എന്നു പൊതു ലോകത്തെ ധരിപ്പിച്ച്, അതിനു പകരം കിട്ടുന്ന വ്യക്തി അധികാര ഇമേജുകള്‍ഉപയോഗിച്ച്, സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന്റേയും തലമുടിയുടേയും കച്ചവട സാധ്യതകളുടെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പു നടത്തുന്ന ഫെമിനിസത്തിന്റേയും സിനിമാ ആര്‍ട്ടിന്റെയും കള്ള നാണയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുമുണ്ട്.

ആദ്യഭാഗം
ഫെമിനിസം ‘തെറി വാക്കാ’യതെങ്ങനെ?

(കുറിപ്പ്: ഈ പോസ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ക്കു പൂര്‍ണത അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. തെറ്റുകളും വിയോജിപ്പുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക)

Ref:
http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism_in_India
http://www.sagepub.com/upmdata/6236_Chapter_1_Krolokke_2nd_Rev_Final_Pdf.pdf
http://www.leslieheywood.com/Benjamins.pdf
http://kmiriam.wordpress.com/2011/10/23/brandingfeminism/

POSTS ON FEMINISM

ഫെമിനിസം എന്ന ബ്രാന്റും കേരള സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ “ഫാവിയും

ഫെമിനിസത്തെ ഭയക്കുന്നതെന്തിന്?

ഞാന്‍ ആരുടെയും പെങ്ങളല്ല

ഫെമിനിസ്റ്റെന്ന നിലയില്‍ എന്റെ ജീവിതം

6 thoughts on “ബ്രാന്‍ഡ് ഫെമിനിസം കേരള മോഡല്‍

 1. “അവകാശങ്ങള്‍ കൂട്ടായി നേടിയെടുക്കുന്നതിനു കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ശക്തമായ ഫെമിനിസ്റു മൂവുകള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട നേരം തന്നെയാണിത്. ഇതോടൊപ്പം , സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മൂര്‍ത്തികളാണ് തങ്ങള്‍ എന്നു പൊതു ലോകത്തെ ധരിപ്പിച്ച്, അതിനു പകരം കിട്ടുന്ന വ്യക്തി അധികാര ഇമേജുകള്‍ഉപയോഗിച്ച്, സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന്റേയും തലമുടിയുടേയും കച്ചവട സാധ്യതകളുടെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പു നടത്തുന്ന ഫെമിനിസത്തിന്റേയും സിനിമാ ആര്‍ട്ടിന്റെയും കള്ള നാണയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുമുണ്ട്.”

  കള്ളനാണയങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഇത്തരം ലേഖനങ്ങള്‍ സഹായിക്കും…. നാലമിടത്തിനും പ്രസന്ന രാഘവനും ആഭിനന്ദനങ്ങള്‍ !!!

 2. ആഷിക് അബു ടെസ്സയെക്കൊണ്ട് കന്യകയല്ലെന്ന് പറയിയ്ക്കുകയും പെണ്ണിനെക്കൊണ്ട് ആണിന്‍റെ മൂടിനെക്കുറിച്ച് കമന്‍റടിപ്പിയ്ക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ സ്ത്രീപക്ഷത്തേക്കാളേറെ കച്ചവടസാധ്യതയിലാണ് അണിയറക്കാരുടെ കണ്ണെന്നാണ് എനിയ്ക്ക് തോന്നിയത്. ആദ്യകാഴ്ച കണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞു സ്ത്രീപക്ഷപടം, പിന്നെയല്ലേ അതില്ലേ pseudo-feminism വായിക്കപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും പഴയ സുകുമാരിക്കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും മാറി മലയാള സിനിമയിലെ ഫെമിനിസം ടെസ്സയോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഫെമിനിസം വിറ്റ് കാശാക്കാന്‍ പറ്റുമെന്നും ആളുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

 3. മുന്‍‌കുറിപ്പുകളുടെ വിശകലനം എന്നു പറഞ്ഞതിനെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയാല്‍ ലേഖനം നന്നയി.
  രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു വ്യക്തതയുണ്ട്.
  വ്യക്തമായി ഒരു പക്ഷം ചേരാത്തതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും.

 4. ആ സിനിമ ഒരു കച്ചവടം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം അതൊരു വിപണിയെ കയ്യൊതുക്കത്തോടെ എല്ലാ ഒതുക്കങ്ങളില്‍നിന്നും കുതരികുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുതന്നെയാണ് അതിലെ വിപ്ലവവും. അതില്കവിഞ്ഞു അതില്‍ എന്താണ് ഉള്ളത്.

 5. മുന്‍ ഫെമിനിസ്റ്റ് ലേഖനങ്ങളുടെ വിശകലനം എന്ന് ഈ ലേഖനങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ തക്ക വിശകലനങ്ങള്‍ ഇതിലല്ല.
  സ്വതന്ത്രമായ ലേഖനം എന്ന ഗണത്തില്‍ പെടുത്തിയാല്‍ നല്ല ലേഖനം ..
  ലേഖിക ഓണ്‍ലൈനില്‍ വന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് ലേഖനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *