നോം ചോംസ്കി: വാള്‍സ്ട്രീറ്റില്‍ കൊള്ളസംഘങ്ങള്‍

ജനസംഖ്യയില്‍ ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തില്‍ മാത്രം അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഒരു വിഷമവൃത്തം അവര്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ‘പ്രിക്കാരിയെറ്റ്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുള്ള, അസ്ഥിരമായ ഒരു അസ്തിത്വം തേടുന്ന ആളുകളായി ജനസംഖ്യയിലെ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ വളരെവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു-അമേരിക്കന്‍ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നിശിത വിമര്‍ശകനായ പ്രമുഖ ചിന്തകന്‍ നോം ചോംസ്കി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

വാള്‍സ്ട്രീറ്റിലെ കൊള്ളസംഘങ്ങള്‍- പ്രധാനമായും വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍- യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും (ലോകത്തിലെയും) ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഗുരുതരമായ ക്ഷതം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ണ് തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും അറിയാം. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇത് വര്‍ധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഓര്‍മ്മിക്കണം. സമ്പദ്ഘടനയില്‍ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അധികാരം സമൂലമായി വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും.

ജനസംഖ്യയില്‍ ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തില്‍ മാത്രം അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഒരു വിഷമവൃത്തം അവര്‍ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ‘പ്രിക്കാരിയെറ്റ്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുള്ള, അസ്ഥിരമായ ഒരു അസ്തിത്വം തേടുന്ന ആളുകളായി ജനസംഖ്യയിലെ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ വളരെവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പരിപൂര്‍ണ്ണമായ ശിക്ഷയിളവോടെയാണ് ഇവര്‍ ഇത്തരം മ്ലേച്ചപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് – തകരാന്‍ വയ്യാത്തത്ര വലിപ്പത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ജയിലിലടയ്ക്കാന്‍ വയ്യാത്തത്ര കൂടി വലിപ്പത്തില്‍ ഇവര്‍ വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.
ഈ വിപത്തിനെ പൊതുശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കാനും ഇതിനെ മറികടക്കാനായി അര്‍പ്പണബോധത്തോടെയുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവയ്ക്കാനും സമൂഹത്തെ ആരോഗ്യകരമായ വഴിയിലെയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും വാള്‍സ്ട്രീറ്റിലെ ധീരവും ബഹുമാന്യവുമായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉപകരിക്കട്ടെ

One thought on “നോം ചോംസ്കി: വാള്‍സ്ട്രീറ്റില്‍ കൊള്ളസംഘങ്ങള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *