മലയാള നടികള്‍ക്ക് ‘അകാല വാര്‍ധക്യം’

വിവാഹശേഷം അഭിനയം നിര്‍ത്തേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടു കൂടിയാണ്. അതില്‍ പ്രധാനം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ അപ്രീതി തന്നെയാണ്.