അമ്മുവും ഹീറോകളും

ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വിബ്ജ്യോറില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട അപര്‍ണ സോമരാജ് വീണ്ടുമെത്തുന്നു. ഇത്തവണ, ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഒരു കവിത കൂടിയുണ്ട്.

അമ്മുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍

ഇതാ രണ്ട് പുസ്തക നിരൂപണങ്ങള്‍. രണ്ടും ബാല സാഹിത്യ കൃതികളാണ്. നിരൂപകയും, കുട്ടിയാണ്. അമ്മു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴുതക്കാട് ശിശുവിഹാര്‍ യു.പി സ്കൂളില്‍ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി.