അതിനാല്‍, പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ

ജയന്‍ ചെറിയാന്റെ പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ എന്ന സിനിമക്ക് സെന്‍സര്‍ബോര്‍ഡും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍, ഉത്തരങ്ങള്‍. അനില്‍ വേങ്കോട് എഴുതുന്നു