ഈ ജനലുകള്‍ അടഞ്ഞുപോവരുത്

കാണെക്കാണെ പല മതങ്ങളായി, ജാതികളായി നാം പകുത്തുപോവുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഓണവും ക്രിസ്തുമസും ബക്രീദും ഒരുപോലെ കടന്നു വന്ന ജനലുകള്‍ അടഞ്ഞു പോവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരാലോചന. അനൂപ് പരമേശ്വരന്‍ എഴുതുന്നു