ചരിത്രത്തില്‍നിന്ന് അറ്റുവീണ രണ്ടിടങ്ങള്‍

ഭോജ്പൂരിലെയും വിദിഷയിലെയും പുരാതന വഴികളിലൂടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ സഞ്ചാരം. അശ്വതി സേനന്‍ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍,യാത്ര കുറിപ്പുകള്‍.