കോസ്റ്റസ് വാസെവാനിസ്: ഒട്ടും വളയാത്ത ഒരു നട്ടെല്ല്

സ്വിസ് ബാങ്കുകളില്‍ കള്ളപ്പണം ഒളിപ്പിച്ച ഗ്രീക്ക് പ്രമാണികളുടെ പേരുവിവരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലാവുകയും പിന്നീട് മോചിതനാവുകയും ചെയ്ത ഗ്രീക്ക് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കോസ്റ്റസ് വാസെവാനിസിന്റെ ജീവിതം. സി.ആര്‍. ഹരിലാല്‍ എഴുതുന്നു

പത്രഏജന്റുമാര്‍ ജനങ്ങളില്‍ പെടില്ലേ?

കേരളത്തിലെ പത്ര ഏജന്റുമാര്‍ നടത്തി വരുന്ന സമരം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ലാഭത്തിലോടുന്ന പത്രങ്ങളായ മലയാള മനോരമ, മാതൃഭൂമി എന്നിവയാണ് സമരത്തിനെതിരെ പൂര്‍ണമായും പുറം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതും അതിനെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും.