ഓര്‍മ്മകളിലേക്ക് ഒരു കപ്പല്‍

ഫോമാ രാജ്യാന്തര സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആറ് ദിവസത്തെ ആഡംബരകപ്പല്‍ യാത്രാനുഭവം. ത്രേസ്യാമ്മ നാടാവള്ളില്‍ എഴുതുന്നു