മന്‍മോഹന്‍ സിങിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്

കല്‍ക്കരി ഖനന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്? അനില്‍ വേങ്കോട് എഴുതുന്നു