ഇനിയിത്തിരി നേരം തിരൂരിലെ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കാം

ഇതിലപ്പുറം എന്താണ് സര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, ലിംഗത്തിനപ്പുറം മനസ്സു സഞ്ചാരിക്കാത്തൊരു ജനതയില്‍നിന്നും…?

സത്നം സിംഗ്: ഈ രക്തത്തിന് നാമെന്തു മറുപടി പറയും?

ആരായിരുന്നു സത്നം സിങ് മാന്‍? പ്രതിഭാശാലിയായ ആ മനുഷ്യന്റെ ചോരയോട് കേരളം നീതി കാണിക്കുമോ? സി.ആര്‍ ഹരിലാല്‍ എഴുതുന്നു

പച്ച പൂശിയാല്‍ പരിസ്ഥിതിയാവുമോ?

അതിനാല്‍, അടുത്ത ജൂണ്‍ അഞ്ചു വരെ നമുക്കു കാത്തിരിക്കാം. അതുവരെ സഞ്ചിയും തൂക്കി വരുന്ന പരിസ്ഥിതിക്കാരെ തെറി പറയാം. സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ തല്ലി കൈകാലൊടിക്കാം.