എമര്‍ജിങ് കേരളത്തില്‍ ഗള്‍ഫ് മലയാളിയുടെ ഇടം

വന്‍ വ്യവസായികളുടെ വന്‍നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മധ്യവര്‍ഗത്തിന്റെ ‘പല തുള്ളി’ നിക്ഷേപം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അറിയാതിരിക്കുകയും അത് തടഞ്ഞു നിര്‍ത്താനുള്ള വഴികള്‍ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ പഴങ്കഥ യിലെ മലര്‍പ്പൊടിക്കാരന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാവും കേരളത്തിനും.

‘ബ്യാരി’പോലാവുമോ മലയാളം?

പുതു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ അടയുന്നത് കേവലമൊരു ഭാഷയുടെ വാതില്‍ മാത്രമല്ല. വലിയൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ കവാടം കൂടിയാണ്. പ്രായോഗികജീവിതം എന്ന ഏകലക്ഷ്യം മാത്രം മുന്നില്‍ കാണുന്നവര്‍, മദര്‍ ടങ് എന്ന കോളത്തിലെ ആംഗലേയ ലിപിയിലേയ്ക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു , മലയാളത്തെ.

കപ്പയില്‍ നിന്ന് ഓട്സിലേക്കുള്ള ദൂരം

നാട്ടുമ്പുറങ്ങളില്‍ ചോറിനൊപ്പം സാമ്പാര്‍ ,അവിയല്‍ ,മത്തി ക്കറി, പിന്നെ ചക്ക,മാങ്ങാ,പപ്പായ,കശുവണ്ടി ഒക്കെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഓട്സ് ആവശ്യമാണോ?