ഫെമിനിസത്തെ ഭയക്കുന്നതെന്തിന്?

ഫെമിനിസമെന്ന വാക്കില്‍ പുരുഷ വിരുദ്ധതയുണ്ടെന്ന് എനിയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. സ്ത്രീയില്ലാതെ പുരുഷനില്ലെന്നും പുരുഷനില്ലാതെ സ്ത്രീയില്ലെന്നും ആരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ. അതിനായി പുരുഷന്മാര്‍ ഫെമിനിസമെന്ന വാക്കിനെയും ഫെമിനിസ്റുകളെയും ആഭാസവല്‍ക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ. എത്രയോ മഹദ് വ്യക്തികള്‍ നിത്യ സമരങ്ങള്‍കൊണ്ട് വളര്‍ത്തി വലുതാക്കി ഇത്രയോളമെത്തിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ എങ്ങനെ നമുക്കിത്രയും കുറച്ചുകാണാന്‍ കഴിയും. കേവലമൊരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ കന്യകാത്വ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഒതുങ്ങിപ്പോവേണ്ട ഒന്നാണോ ഈ ഇസം.