മലയോരജനതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു

കര്‍ഷകരക്ഷ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശകള്‍ക്കെതിരെ അട്ടഹസിക്കുന്നവര്‍ വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടുകയാണ്.
സണ്ണി പൈകട എഴുതുന്നു

ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മറ്റി കണ്ടതും പറഞ്ഞതും

ഗാഡ്ഗില്‍ പാനല്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും. ഡോ. ടി.വി. സജീവ് എഴുതുന്നു

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ കൊല്ലുന്നതാര്?

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അട്ടിമറിക്കാന്‍ അണിയറയില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍.. എസ്.പി. രവി എഴുതുന്നു