വേഗങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ പറന്നൊരാള്‍

അകാലത്തില്‍ വിടപറഞ്ഞ മലയാളഭാഷാസാങ്കേതിക പ്രതിഭ ജിനേഷ് ജയരാമന്റെ ഓര്‍മ്മ. ഹുസൈന്‍ കെ.എച്ച്. എഴുതുന്നു