അവര്‍ എങ്ങിനെ കേരളത്തെ വായിച്ചു?

ജോണും അടൂരും അരവിന്ദനും മറ്റാര്‍ക്കും സാധ്യമാകാത്ത വിധം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സിരാപടലത്തിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മൂന്നു സിനിമകളും ഒരര്‍ഥത്തില്‍ വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷത്തിനു നേരെയാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടിയത്.