അതിനാല്‍, ജസീറ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സമരമല്ല

വാക്കുകള്‍ക്കും മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ക്കും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറം ജസീറയുടെ സമരത്തിന്റെ പ്രസക്തി. വി.എസ് ബിന്ദു എഴുതുന്നു

നിറങ്ങള്‍ തന്‍ നൃത്തം

ഈ പംക്തിയില്‍ ഇത്തവണ അമീന്‍ ഷഹനയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മണത്തണ ജി.എച്ച്.എസ്.എസില്‍ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്.