വിമതരാവാന്‍ വയ്യാതെ (മലയാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചു വീണ്ടും )

മലയാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിനകത്തെ ഒഴിവിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില ചിന്തകള്‍. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരന്‍ കരുണാകരന്‍ എഴുതുന്നു

എന്‍.എസ് മാധവന്റെ കാണി: ഒരു രാഷ്ട്രീയ വായന

എന്‍.എസ് മാധവന്റെ പ്രശസ്തമായ കഥയുടെ രാഷ്ട്രീയ വായന. പ്രമുഖ കഥാകൃത്ത് കരുണാകരന്‍ എഴുതുന്നു

ചില നിഴലുകള്‍ ഉടലുകളെ അല്ല പകര്‍ത്തുന്നത്

നമ്മുടെതു അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമാണോ? വാസ്ലേവ് ഹവേല്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ നേരിട്ട ഒരു സമഗ്രാധിപത്യ സമൂഹമാണോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവിയുടെ കേരളം?

ഉദാസീനതയുടെ മലയാളി ആണ്‍സദസ്സുകള്‍

മലയാളി ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ക്രൂരമായ ഉദാസീനതയുടെ ആണ്‍ സദസ്സുകള്‍ ആവുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍ കരുണാകരന്‍ എഴുതുന്നു

മലയാളി എഴുത്തുകാര്‍ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്

ആശയോല്‍പ്പാദകര്‍ ആയ ബുദ്ധിജീവികള്‍ ആവാന്‍ ബൌദ്ധിക പ്രാപ്തിയോ സ്വാതന്ത്യ്രബോധമോ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയോ ഇല്ലാത്ത എഴുത്തുകാര്‍ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രശസ്തരായ രോഗികള്‍. എന്നാല്‍, ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം കൊന്നിട്ട ഇരകള്‍ ആണ് അതിന്റെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ജീവിതം : നമ്മുടെ ദലിത് ആദിവാസി ജീവിതം.

നമ്മുടെ പൌരജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും

മലയാളിയുടെ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടില്‍ അധികം ജീവിക്കുന്ന ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ‘പൊതു സ്ഥാപനങ്ങള്‍’. ആ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തന്നെ സ്വയം ജീവിതം കണ്ടെത്തിയ നമ്മുടെ ജാതി മത സ്വത്വങ്ങള്‍…രാഷ്ട്രീയം ചത്തു പോയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് നിങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കല്‍പ്പി ച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?