ഭാഷ മാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായാല്‍ മതിയോ, അക്ഷരങ്ങള്‍ വേണ്ടേ?

ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ കാലത്ത് മലയാള ലിപിയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. കെ.എച്ച് ഹുസൈന്‍ എഴുതുന്നു

കണ്ണില്ലാത്തവരുടെ കണ്ണു്

ഇന്ന് ലോക അന്ധ ദിനം. കണ്ണുകാണാത്തവര്‍ക്കായി മലയാളത്തില്‍ രൂപം കൊണ്ട മഹത്തായ ഒരു കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച്, ആ കണ്ടെത്തലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില ആലോചനകള്‍… ജിനേഷ് ഓര്‍മ്മ ദിനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഹുസൈന്‍. കെ.എച്ച് എഴുതുന്നു

വേഗങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ പറന്നൊരാള്‍

അകാലത്തില്‍ വിടപറഞ്ഞ മലയാളഭാഷാസാങ്കേതിക പ്രതിഭ ജിനേഷ് ജയരാമന്റെ ഓര്‍മ്മ. ഹുസൈന്‍ കെ.എച്ച്. എഴുതുന്നു

അമ്മയുടെ മറ്റൊരു മകന്‍

സത്നാം സിംഗിന് 22 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് സമാന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട നാരായണന്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും മരണവും. ഹുസൈന്‍ കെ.എച്ച്. എഴുതുന്നു

മുഹമ്മദലി: ക്ഷീരപഥങ്ങള്‍ തേടിപ്പോയ സഞ്ചാരി

അടിയന്തരാവസ്ഥാ കുറിപ്പുകള്‍ക്ക് ഒരനുബന്ധം.
മുഹമ്മദലിയുടെ പൊള്ളിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മ