ബസന്തുമാര്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്

കോടതിമുറികള്‍ സ്ത്രീ വിരുദ്ധവും ന്യായാധിപര്‍ ആണ്‍കോയ്മയുടെ മൂടുതാങ്ങികളും ആവുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണ്-കെ.എസ് ബിനു എഴുതുന്നു

ഇനി പറയൂ, ആണവനിലയങ്ങള്‍ നമുക്ക് വേണമോ?

കൂടംകുളം ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍. അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍. വസ്തുതകളിലൂടെ കെ. എസ് ബിനു നടത്തുന്ന അന്വേഷണം.

കൂടംകുളം: കേരളമേ കണ്‍തുറക്കുക

നമുക്ക് ഈ വൈദ്യുതി വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതസമരത്തില്‍ പങ്ക് കൊള്ളുവാനുള്ള ആര്‍ജവം കേരളവും അതിന്റെ ഭരണകൂടവും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലേ നമുക്ക് പ്രബുദ്ധജനത എന്ന് ആത്മാഭിമാനം കൊള്ളാനാവൂ.

പച്ചയുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും

ഒഴുക്കുനിലച്ച് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നൊരു വെള്ളക്കെട്ട് പോലെ സമൂഹവും അതിലെ തവളകളെ പോലെ നേതാക്കളും മാറിയിരിക്കുന്നു. മാധ്യമങ്ങള്‍ ആ വെള്ളക്കെട്ടുകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മാലിന്യം കലര്‍ത്തുമ്പോള്‍ വെള്ളവും തവളകളും ഒരുപോലെ കെട്ടിക്കിടന്ന് ദുഷിച്ച് നാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ന്യൂ ജനറേഷന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം: ഒരു വന്‍ വഞ്ചനയുടെ കഥ

സത്യത്തില്‍, എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വില? എന്തിനാണ് ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിനീണ്ട നീണ്ട വര്‍ഷങ്ങള്‍ ചോരയും നീരും ബുദ്ധിയും ഒക്കെയും ഉന്നതപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി ചിലവിടുന്നത്? വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉറക്കമിളച്ചും പട്ടിണികിടന്നും അവന്‍ സമ്പാദിക്കുന്ന ഉന്നതബിരുദങ്ങള്‍ക്കും യോഗ്യതകള്‍ക്കും എത്രയാണ് മൂല്യം?