അമ്മയുടെ മറ്റൊരു മകന്‍

സത്നാം സിംഗിന് 22 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് സമാന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട നാരായണന്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും മരണവും. ഹുസൈന്‍ കെ.എച്ച്. എഴുതുന്നു