മണ്‍സൂണിലെ ആദ്യ മഴത്തുള്ളി

പൂത്തന്‍തുറയിലെ ആ ഇടവപ്പാതിപ്പാതിര മനസിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുന്നു. കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞു. എത്ര മഴക്കാലങ്ങള്‍. മഴ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓര്‍മയില്‍ നിറയും, സാജന്‍ സാര്‍. എനിക്ക് നഷ്ടമായ എന്റെ ദേശം. അവിടെ പെയ്യുന്ന, മണ്‍സൂണിലെ ആദ്യ മഴത്തുള്ളി.

വേരുകള്‍ ഒരു ജീവിതത്തെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നു

നാഞ്ചിനാടന്‍ വേരുകളിലേക്ക് കാലങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം നിന്ന് ഒരു യാത്ര. മുഹമ്മദ് സുഹൈബ് എഴുതുന്ന നാഞ്ചിനാടന്‍ കുറിപ്പുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു