ഓണപ്പൂക്കളുടെ ജാതി

സ്നേഹ, സാഹോദര്യങ്ങളുടെ നാട്ടുവഴക്കങ്ങളിലേക്ക് പല വഴിക്ക് വന്നുകയറുന്ന ജാതി, മത ശാഠ്യങ്ങളുടെ അതിരുകള്‍.. കഥയെന്നു പേരിട്ട് അനിയന്‍ പറയുന്ന നീറുന്ന നേരുകള്‍. അനൂപ് പരമേശ്വരന്‍ എഴുതുന്നു

മരിച്ചവരുടെ വീട്ടില്‍ ഒരോണപ്പൊട്ടന്‍

ഓണത്തെക്കുറിച്ച്,ഓണപ്പൊട്ടനെക്കുറിച്ച് പൊള്ളുന്നൊരോര്‍മ്മ. ‘വെറുതെ ഒരില’ എന്ന ബ്ലോഗര്‍ എഴുതുന്നു