ഗാസയിലെ മകന് ഞാനെന്ത് മറുപടി നല്‍കും?

കത്തുന്ന ഗാസ മുനമ്പില്‍നിന്ന് ഒരു കുറിപ്പ്. ഫലസ്തീന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ റാമി അല്‍ മഗ്ഹരി എഴുതുന്നു