പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ ഈ കണ്ണാടിയില്‍ നിങ്ങളുടെ ദംഷ്ട്രകള്‍:

സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും കേരള ചലച്ചിത്രമേളയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധ എന്ന സിനിമയുടെ കാഴ്ചാനുഭവം. അനു കെ ആന്റണി എഴുതുന്നു