സ്വസ്ഥമായി മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്താഘോഷം സാറെ?

കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ജെന്‍ഡര്‍ ഫെസ്റ്റിന്‍െറ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരിടപെടല്‍. മാനാഞ്ചിറയിലെ അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ മുന്‍കൈയില്‍ നടന്ന മൂത്രപ്പുര സമരം അവഗണിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അറിവിലേക്കായി ചില കാര്യങ്ങള്‍. സരിത കെ. വേണു എഴുതുന്നു