സ്കൂളില്‍നിന്നിറങ്ങി അവന്‍ എങ്ങോട്ടാവും പോയിരിക്കുക?

രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കഴുത്തില്‍ ലോഹ ദണ്ഡ് വെച്ച് പഴുപ്പിച്ച പാടുമായി അവള്‍ എന്റെ മുന്നില്‍ നിന്നത് . ‘മൈ അങ്കിള്‍ ഡിഡ് ഇറ്റ്’ -എന്റെ സംസാരത്തിലെ ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിനുനേരെ അവള്‍ മറുപടിയായി. രാത്രിയില്‍ ലോഹദണ്ഡ് പഴുപ്പിച്ച് മാറിനു മുകളിലെ മാംസം കരിയിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിമറയുന്ന അങ്കിള്‍ അവളുടെ സങ്കല്‍പ്പിക കഥാപാത്രമാണെന്നും രാത്രിയില്‍ അവള്‍ക്കു ഉറക്കമില്ലെന്നും, അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ അവളുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു.

ഒളിച്ചുകടത്തിയ കേരളം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്

കനേഡിയന്‍ പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിര്‍മല എഴുതുന്നു. ദീര്‍ഘ ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ