റണ്‍…. പ്രേക്ഷകരേ, റണ്‍….

സിംഹാസനം, മിസ്റ്റര്‍ മരുമകന്‍!, താപ്പാന, ‘റണ്‍ ബേബി റണ്‍’, ഫ്രൈഡേ…ഓണക്കാല മലയാള സിനിമകള്‍ മുഴുവന്‍ കണ്ട അന്നമ്മക്കുട്ടിയുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യം