സംശയങ്ങളുടെ ക്രീസില്‍ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് നേരങ്ങള്‍

കോഴയുടെ കഴുതകളികള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രണയിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സംഗീത് ശേഖര്‍ എഴുതുന്നു

‘താരങ്ങളേ, ഐ.പി.എല്‍ ചന്തയില്‍ ചത്തുതൂങ്ങേണ്ടവരല്ല നിങ്ങള്‍’

വാണിഭച്ചന്തയിലെ ഐ.പി.എല്‍ ബഹളങ്ങള്‍ക്കിടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകന് പറയാനുള്ളത് .സംഗീത് ശേഖര്‍ എഴുതുന്നു