ഫഹദിന്റെ ജനപ്രിയത: അഥവാ പൌരുഷാനന്തര സംവേദനങ്ങള്‍

ഫഹദ് ഫാസില്‍ എന്ന താരശരീരം മലയാള സിനിമയുടെ പുരുഷ പ്രതിനിധാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്? ന്യൂജനറേഷന്‍ സിനിമകള്‍ ഏകമാനമായ മലയാളി പുരുഷ ബിംബത്തെ ഉടച്ചു വാര്‍ക്കുന്നതെങ്ങനെ? പി ഷൈമ എഴുതുന്നു