ദലിതനെന്ന രാഷ്ട്രമീമാംസകന്‍

എന്നാല്‍ മറ്റൊരപകടം ദലിതെഴുത്തിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കാണാതെ പോകരുത്. അത്, ഉപകരണവാദത്തിന്‍റെ ഭൂതങ്ങള്‍ ദലിതെഴുത്തിനെ ആവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ദലിതെഴുത്തിനെ ദലിത്രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉപകരണം മാത്രമായി കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ തന്നെ ചെറുത്തുതോല്പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൊലപാതകങ്ങളും പിശാചുവേട്ടകളും

ടെലിവിഷന്‍ തിന്നും ടെലിവിഷന്‍ കുടിച്ചും ടെലിവിഷന്‍ വിസര്‍ജ്ജിച്ചും ഭൂതകാലം മറക്കുന്ന ജനതയായി നാം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പഴങ്കഥയിലെ കുട്ടി തെരുവില്‍ നിന്ന് ചാനല്‍ മുറിയിലേക്ക് കയറിയോടുമ്പോള്‍ അവനെ അവിശ്വസിക്കാതെ വയ്യ.

വി എസ്, അങ്ങ് സ്വയം പുറത്തു പോവുകയാണ് നല്ലത്

പ്രിയപ്പെട്ട വി എസ്, പാര്‍ട്ടി തത്വങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചു വിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത്, അങ്ങ് സ്വയം പുറത്തു പോയി പുതിയ പാര്‍ട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.