ഭൂതക്കാഴ്ചകള്‍::: കാലച്ചുവടുകള്‍കൊണ്ട് ഒരു ചതുരംഗം

അറ്റ്ലസ് കൈരളി പുരസ്കാരം നേടിയ, സുധീശ് രാഘവന്റെ ‘ ഭൂതക്കാഴ്ചകള്‍’ എന്ന നോവലിന്റെ വായനാനുഭവം. അനില്‍ വേങ്കോട് എഴുതുന്നു