പ്രിയപ്പെട്ട തിയോ…

നിതാന്തമായ മൌനത്തിലേക്കു പിന്‍വാങ്ങിയെങ്കിലും അങ്ങ് ബാക്കിവെച്ച റീലുകള്‍ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ ഇടമുറിയാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിഖ്യാത ഗ്രീക്ക് ചലച്ചിത്രകാരന്‍ തിയോ ആഞ്ചലോ പൌലോസിന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു യാത്രാമൊഴി. എന്‍.പി സജീഷ് എഴുതുന്നു