തിയോ ആഞ്ചലോ പൌലോ ഇനിയില്ല

1935ല്‍ ഏതന്‍സില്‍ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യ കൌമാരങ്ങള്‍ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തെ നാസികളുടെ ഗ്രീക്ക് അധിനിവേശം, 1949ലെ ഗ്രീക്ക് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം എന്നിവയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. പില്‍ക്കാലത്ത് തിയോയുടെ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഈ സംഭവങ്ങള്‍ പലവട്ടം കടന്നുവന്നു. ഏതന്‍സില്‍ നിയമവിദ്യാഭ്യസം പാതിവഴിയില്‍ നിര്‍ത്തി പാരീസില്‍ സാഹിത്യം പഠിക്കാന്‍ പോയ തിയോ പാരീസിലെ സ്കൂള്‍ ഓഫ് സിനിമയില്‍ ചേരാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിവെച്ചാണ് ജന്‍മനാടായ ഗ്രീസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. പ്രാദേശിക പത്രത്തില്‍ സിനിമാ നിരൂപകനായും പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനിടെ സൈനിക അട്ടിമറിയെ തുടര്‍ന്ന് ആ പത്രം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ നിര്‍മാണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.