വിസ്കൊന്‍സിനിലെ വെടിയുണ്ടകള്‍ നമ്മോടു പറയുന്നത്

വെടിയുണ്ടകള്‍, എത്ര വേഗമാണ് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ ഓര്‍മ്മയിലേക്ക് ചുരുട്ടിക്കെട്ടുന്നത്! ഇന്ത്യയിലടക്കം തോക്കുകള്‍ വ്യാപകമാവുന്ന കാലം ഏറെ അകലത്തല്ല എന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പറഞ്ഞുതരുന്നു. വല്ലാതെ വയലന്റാവുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ വരവു ഘോഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചോരത്തിണര്‍പ്പുള്ള വീഡിയോ ഗെയിമുകള്‍. ഒറ്റ വെടിക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീര്‍ക്കാമെന്നു കരുതുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആ കാലം വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നു തന്നെയാണ് വിസ്കോന്‍സിനിലെ ദേവാലയം ഉറക്കെപ്പറയുന്നത്.